Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

IІ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2015

5-7 юни 2015 г.

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2015г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2015г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи, хорове, ансамбли, солисти, които изпълняват народни песни.

- български и чуждестранни фолклорни танцови групи, състави, ансамбли, клубове за хора, които изпълняват автентичен или обработен фолклор.

Участниците са разделени в две категории:

Професионалисти:

- учащи или преминали професионално обучение в училища по изкуствата, специализирани паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии.

Непрофесионалисти:

- читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и участници с различни от музикалната професия занимания.

Възрастови групи:

І възрастова група – от 11 г. до 15 г.

ІІ възрастова група – от 16 г. до 18 г.

ІІІ възрастова група – от 19 г. до 25 г.

ІV възрастова група – над 25 г.

Възрастта се определя към 05.06.2015 година.

IV. Правила за участие.

Участниците в Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит ” 2015г. представят програма, при следния регламент :

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Индивидуалните изпълнители/певци/ представят две песни от една фолклорна област с времетраене до 6 минути.

- едната песен да бъде бавна/безмензурна/

Певческите групи представят две песни с времетраене до 8 минути.

- едната песен да бъде бавна/безмензурна/

Певческите хорове /над 8 човека/ представят две хармонизирани песни с времетраене до 8 минути.

- едната песен да бъде бавна/безмензурна/, а другата хороводна

Фолклорни певчески ансамбли/над 16 човека/ представят програма до 16 минути.

Песните могат да бъдат изпълнени с музикален съпровод на живо или инструментален запис на CD.

Допуска се участие без музикален съпровод – акапелно.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ - ЛЮБИТЕЛИ

Индивидуалните изпълнители/певци/ представят две песни от една фолклорна област с времетраене до 6 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде бавна/безмензурна/

Певческите групи представят две песни с времетраене до 8 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде бавна/безмензурна/

Певческите хорове /над 8 човека/ представят две хармонизирани песни с времетраене до 8 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде бавна/безмензурна/

Фолклорни певчески ансамбли/над 16 човека/ представят програма до 16 минути.

Песните могат да бъдат изпълнени с музикален съпровод на живо или инструментален запис на CD.

Допуска се участие без музикален съпровод – акапелно.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Автентичен танцов фолклор:

Групи представящи обреди и обичаи.

- времетраене на изпълнението до 12 минути.

- без ограничения в броя на изпълнителите.

- минимум половината от участниците в групата да са на възраст над 16 г.

Обработен танцов фолклор:

Камерните танцови групи /до 7 човека/ представят два танца с времетраене до 8 минути.

Танцовите състави / над 7 човека/ представят два танца с времетраене до 10 минути.

Танцови ансамбли /над 16 човека/ се представят с програма до 16 мин.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или инструментален запис на CD.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА

Клубове за хора се допускат в състав над 8 човека и програма до 6 минути, която да включва 2 хора от една или повече фолклорни области.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или инструментален запис на CD.

Възрастови ограничения - над 16 г.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ представят програма до 20 мин.

V. Журиране и награди.

Фестивалът има конкурсен характер.

Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Раздел музика:

Проф. акад. Милчо Василев - ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, композитор, диригент.

Сашка Ченкова – главен учител по народно пеене в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел и хон. асистент по методика в ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен

Данислав Кехайов - народен певец, художествен ръководител на ансамбъл Пирин – Благоевград и директор на Обединена школа по изкуствата – Несебър.

Раздел хореография:

Проф. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, балетмайстор във Фолклорен ансамбъл ,,Тракия”.

Доц. Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.

Асен Павлов – художествен ръководител и хореограф на ансамбъл „Чинари”, преподавател по български танци в Националното училище за танцово изкуство

Всички участници във фестивала получават грамота за участие.

На всички класирали се индивидуални изпълнители/певци/ и колективи се присъждат диплом, плакет от името на организаторите и парична награда.

Решението на журито е окончателно.

Наградите са осигурени от Община Несебър.

Наградният фонд на фестивала е 5 000 лева.

Гранд при – Раздел музика – Народна песен - 500лв.

Гранд при – Раздел хореография– Народни танци - 500лв.

VI. Финансови условия.

Всички участници във фестивала заплащат такса участие.

- за групи, хорове, състави, клубове за хора, ансамбли / всички раздели / – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник.

- за индивидуални изпълнители/певци/ – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)

- индивидуален изпълнител/певец/, който участва в певческа група, хор или ансамбъл заплаща само таксата от 20.00 лв.(с ДДС)

Такса участие се заплаща :

- по банков път

IABAN BG 65STSA93000003704999

BIG STSABGSF

- на място при регистрация на участниците

VІІ. Допълнителни разпоредби.

Редът за участие се определя от организаторите.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.

Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

Фестивалът ще бъде отразен в БНР и предаван по телевизионен канал

VІІІ.Контакти.

Община Несебър

НЧЯна Лъскова 1905

тел./факс 0554 43159

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">chitaliste_ns@abv.bg

www. yanalaskova. bg

GSM: 0894 300 931 Тодор Атанасов

ІX. ПРОГРАМА.

Фестивалната програма с реда на участие на всички участници ще бъде качена на читалищния сайт www. yanalaskova. bg на 29.05.2015 г.

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН - 05.06.2015 г./петък/

10.00 ч. до 13.00 ч. – Регистрация на участниците - НЧ ”Яна Лъскова 1905”

13.00 ч. до 14.00 ч. – Техническа конференция с ръководителите на

колективите и обявяване реда на участие - НЧ ”Яна Лъскова 1905”

15.00 ч. до 16.30 ч. – Техническа репетиция - Амфитеатър

16.30 ч. до 17.00 ч. – Дефиле на участниците

17.00 ч. до 22.00 ч. – Откриване на фестивала и начало на конкурсната

програма – Амфитеатър

ВТОРИ ДЕН - 06.06.2015 г./събота/

15.00 ч. до 17.00 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър

17.00 ч. до 22.00 ч. – Конкурсна програма – Амфитеатър

ТРЕТИ ДЕН - 07.06.2015 г./неделя/

12.00 ч. до 13.00 ч. – Техническа конференция с журито

НЧ ”Яна Лъскова”

15.00 ч. до 17.00 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър

17.00 ч. до 22.00 ч. – Награждаване, гала-концерт на наградените

Амфитеатър

X. Заявка за участие:

Творческа заявка

1.Име на колектива / индивидуален изпълнител/..............................................................

......................................................................................................................................................

Професионален/Непрофесионален..........................................................................................

Държава.......................................................................................................................................

Град/Село.....................................................................................................................................

2. Име на ръководителя...........................................................................................................

Телефон за връзка.......................................................................................................................

Е-mail...........................................................................................................................................

3. Име на корепетитор, педагог:...........................................................................................

4. История на колектива (кога е създаден ,творческа дейност, участия, успехи и т.н.)

не повече от 1 страница.

Име и фамилия на художествения ръководител, чието име се вписва в грамотата за участие....................................................................................................................................

5. Конкурсна програма

Раздел : ........................................................................................................................................

Възрастова група:........................................................................................................................

1.Наименование на изпълнението /песен, хоро, обред или обичай/ ..:....................................................................................................................................................

Музика..........................................................................................................................................

Текст ............................................................................................................................................

Хореография................................................................................................................................

Продължителност..........................................

Брой участници..............................................

6.Списъкна участниците с дата на раждане.

7. Необходима техника /брой микрофони/...........................................................................

Молим заявката да се изпраща в Word формат/ .Да не е сканирана или в pdf формат.

Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 25.05.2015 г. на адрес:

гр. Несебър – ПК 8231; ул. „Месамбрия” №20;

Народно читалище „Яна Лъскова - 1905”

тел./факс 0554 43159

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">chitaliste_ns@abv.bg

Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия. 


 Изтегли условията за участие 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1