Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

Читалищното настоятелство

при Народно Читалище „Яна Лъскова-1905” – гр.Несебър

Ви кани

на

о т ч е т н о с ъ б р а н и е

при

следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на НЧ”Яна Лъскова-1905”– гр.Несебър за периода - януари - декември 2018 г.

Докл:Председателят на

Читалищното настоятелство

  1. Доклад на Проверителната комисия за отчетния период.

Докл: Председателят на Проверителната комисия

  1. Разни

Събранието ще се проведе на 21.03.19 г от 18.00 ч

в залата на х-л”Мариета Палас”


 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1