Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2017 г.

ПРОТОКОЛ№ 1 / 04.06.2017 г.

КЛАСИРАНЕ:

 

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

Индивидуални изпълнители – първа възрастова група

III място

Пламена Чимбулева при Обединена общинска школа по изкуствата Несебър България с ръководител Нели Танева

II място

Нели Димитрова Школа по изкуствата ,,Илия Аврамов,, гр. Нова Загора България ръководител Велина Стайкова

Ниса Яшарова Яшарова при НЧ ”Н. Й. Вапцаров-1997”село Средногорци България ръководител Биляна Сиракова

Татьяна Капканец Мариуполь Украйна ръководител Светлана Чечель

I място

Екатерина Дьяченко Мариуполь Украйна ръководител Татьяна Гавриленко

Деница Костова Школа по изкуствата ,,Илия Аврамов,, гр. Нова Загора България ръководител Велина Стайкова

Кiра Лескова Хмельницкий Украйна ръководител Константин Загурский

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

Индивидуални изпълнители – Втора възрастова група

I място

Ванеса Даменлиева при Обединена общинска школа по изкуствата Несебър България ръководител Нели Танева

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

Индивидуални изпълнители –Трета възрастова група

I място

Десислава Колева Школа по изкуствата ,,Илия Аврамов,,

гр. Нова Загора България ръководител Велина Стайкова

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

Индивидуални изпълнители – Четвърта възрастова група

II място

Надка Иванова Лазарова при НЧ „В. Левски 1928” с. Присово България ръководител Светлин Георгиев

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

КАМЕРНИ ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ

Четвърта възрастова група

III място

Фолклорно трио „Добруджанка” с. Александрия България
ръководител Костадин Костадинов

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

Първа възрастова група

I място

Детска група за автентичен фолклор при НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1997” село Средногорци България ръководител Биляна Сиракова

Втора възрастова група

II място

Детска фолклорна певческа група ,,Дебърче” - Първомай България ръководител Ангел Ангелов

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

Четвърта възрастова група

III място – не се присъжда

II място

Фолклорна група „Светлина“ – с. Калиманци, обл. Варна България ръководител Драган Драганов

I място

ФГ „Касаплийка“ с. Ивайло общ. Пазарджик ръководител Стефка Чолакова

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

Втора възрастова група

III място

ВГ "Морски звездички" при ОДК - Несебър  България ръководител Димитър Йорданов

II място – не се присъжда

I място

Фолклорна формация ,,АЕДА,, при община Нова Загора България ръководител Велина Стайкова

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

Четвърта възрастова група

III място

Женски народен хор „Аглика” при НЧ „В. Левски 1928”
с. Присово България ръководител Светлин Георгиев

II място

ФС „ЛЮЛИНЦИ” София България ръководител Виктория Иванова и Алексей Лесички

I място

Дамска фолклорна група „Славей” при НЧ „Светлина-1905” с. Вълчитрън България ръководител Йордан Лазаров

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ОБРАБОТЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Първа възрастова група

II място

Фолклорна танцова формация ,,Костенец“ Костенец България ръководител Николай Ибришимов

I място

Ансамбъл „Legend” гр. Тбилиси Грузия ръководител Торнике и Владимир Гелашвили

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ОБРАБОТЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Втора възрастова група

II място

Фолклорна танцова формация ,,Костенец“ Костенец България ръководител Николай Ибришимов

I място

Детски танцов състав при Обединена общинска школа по изкуствата Несебър България ръководител Тони Цанов

Ансамбъл „Козацкие джуры” Хмельницкий Украйна ръководител Константин Загурский

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ОБРАБОТЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Трета възрастова група

II място

ТС „БЪЛГАРЧЕ” при НЧ ”Труд и постоянство 1901” с. Челопеч България ръководител Борислав Ковачев

I място

Детско- юношески танцов състав „Чавдар“ с. Ивайло България ръководители Стоян Златанов, Любомира Грозданова и Борис Ганчев

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ОБРАБОТЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Четвърта възрастова група

II място

ЖТС при НЧ ”Труд и постоянство 1901” с. Челопеч България ръководител Борислав Ковачев

I място

Клуб за народни танци „Ченгенско хорце“ с. Аспарухово България ръководител Росен Русев

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

АВТЕНТИЧЕН ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Четвърта възрастова група

III място

Група за автентичен фолклор при НЧ „Светлина 1928”

с. Гюльовца България ръководител Деница Добрева

II място

Група за автентичен фолклор „Здравец” при пенсионерски клуб Поморие България ръководител Василка Стойкова

I място

Смесена фолклорна група за автентичен фолклор с. Гарван България ръководител Веселин Неков

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

III място

Танцов състав „Надиграй ме” Варна България ръководител Диляна и Борислав Василеви

II място

Клуб за народни танци „Чавдар“ с. Ивайло България ръководител Борис Ганчев

I място

Клуб по танци „Фламинго-98” Русе България ръководител Ивелина Ангелова

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА НЧ ”ЯНА ЛЪСКОВА 1905” НЕСЕБЪР

НЧ „Труд и постоянство 1901” с. Челопеч България за цялостно представяне

GRAND PRIX

Музикално изпълнение

Не се присъжда

GRAND PRIX

Танцово изпълнение

Ансамбъл „Patara Erisioni” гр. Тбилиси Грузия
ръководител Тата Чуасели и Давит Гогричиани

Жури в състав:

1.Проф. акад. Милчо Василев……………………….

2. Ваня Монева……………………………………........

3. Д-р Данислав Кехайов………………………………

4. Проф. д-р Антон Андонов………………………….

5. Доц. Катя Кайрякова……………………………….


 
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1