Народно Читалище "Яна Лъскова-1905"

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2017

2 - 4 юни 2017 г.

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2017 г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен фолклор, народни хорове за обработен фолклор и солисти, които изпълняват народни песни.

-български и чуждестранни фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен или обработен танцов фолклор

- клубове за народни танци

- български и чуждестранни фолклорни ансамбли

Участниците са разделени в две категории:

Професионалисти:

- учащи или преминали професионално обучение в училища по изкуствата, специализирани паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии.

Непрофесионалисти:

- читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и участници с различни от музикалната професия занимания.

Възрастови групи:

І възрастова група – от 7 г. до 10 г.

І І възрастова група – от 11 г. до 14 г.

ІІІ възрастова група – от 15 г. до 18 г.

ІV възрастова група – над 18 г.

Възрастта се определя към 03.06.2017 година.

IV. Правила за участие.

Участниците в Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит ” 2017г. представят програма, при следния регламент :

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.

- едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа,. с времетраене до 8 минути.

- едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Групи за автентичен фолклор представят две песни с времетраене до 8

минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 8 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за III и IV възр. група)

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Обработен танцов фолклор:

Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек..

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Автентичен танцов фолклор:

Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 10 минути.

Обработен танцов фолклор:

Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

Клубове за народни танци представят програма до 6 минути, която да включва 2 хора от една или повече фолклорни области.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ представят две пиеси до 15 мин.
Препоръчително е едната да е безмензурна – отнася се за
III и IV възр. група

V. Журиране и награди.

Фестивалът има конкурсен характер.

Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Раздел музика:

Проф. акад. Милчо Василев - ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, композитор, диригент.

Д-р Данислав Кехайов - народен певец, художествен ръководител на ансамбъл Пирин – гр. Благоевград и директор на Обединена общинска школа по изкуствата – гр. Несебър.

Ваня Монева – диригент на хор „Космически гласове”,

продуцент народна музика в БНР

Раздел хореография:

Проф. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив, балетмайстор във фолклорен ансамбъл ,,Тракия” гр. Пловдив.

Доц. Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.

Всички участници във фестивала получават грамота за участие.

На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, певчески групи, народни хорове, танцови състави и клубове за народни танци във всяка възрастова група в разделите професионалисти и непрофесионалисти се присъждат диплом и плакет.

Решението на журито е окончателно.

Наградите са осигурени от Община Несебър.

Гранд при – Раздел музика – Народна песен - 500лв.

Гранд при – Раздел хореография– Народни танци - 500лв.

VI. Финансови условия.

Всички участници във фестивала заплащат такса участие.

- за певчески групи, народни хорове, танцови състави, клубове за хора, фолклорни ансамбли /професионалисти и непрофесионалисти / – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник.

- за индивидуални фолклорни изпълнители – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)

- индивидуален фолклорен изпълнител и инструменталист, който участва в певческа група, народен хор или ансамбъл, заплаща само таксата от 20.00 лв.(с ДДС)

Такса участие се заплаща :

- по банков път

IABAN BG 65STSA93000003704999

BIG STSABGSF

- на място при регистрация на участниците

VІІ. Допълнителни разпоредби.

Редът на участие се определя от организаторите.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.

 Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

VІІІ.Контакти.

Община Несебър

НЧЯна Лъскова 1905

тел./факс 0554 43159

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">chitaliste_ns@abv.bg

www.yanalaskova.bg

GSM: 0894 300 931 Тодор Атанасов

ІX. ПРОГРАМА.

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН - 02.06.2017 г./петък/

08.00 ч. до 13.00 ч. – Регистрация на участниците

НЧ ”Яна Лъскова 1905”

13.00 ч. до 14.00 ч. – Техническа конференция с ръководителите на

колективите - НЧ ”Яна Лъскова 1905”

14.00 ч. до 17.00 ч. – Техническа репетиция - Амфитеатър

17.00 ч. до 17.30 ч. – Дефиле на участниците - НЧ”Яна Лъскова 1905”

17.30 ч. до 22.00 ч. –Откриване на фестивала и начало на конкурсната

програма както следва: – Амфитеатър

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Първа възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Първа възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Първа възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Професионалисти

Първа възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Първа възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Първа възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Първа възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Първа възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли - Непрофесионалисти

Първа възрастова група

Фолклорни ансамбли - Професионалисти

Първа възрастова група

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Втора възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Втора възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Втора възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Професионалисти

Втора възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Втора възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Втора възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Втора възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Втора възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли – Непрофесионалисти

Втора възрастова група

Фолклорни ансамбли – Професионалисти

Втора възрастова група

Раздел хореография – Клубове за народни танци

ВТОРИ ДЕН - 03.06.2017 г./събота/

14.00 ч. до 17.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър

17.30 ч. до 22.00 ч. – Конкурсна програма както следва – Амфитеатър

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Трета възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Трета възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Трета възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Професионалисти

Трета възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Трета възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Трета възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Трета възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Трета възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли - Непрофесионалисти

Трета възрастова група

Фолклорни ансамбли - Ппрофесионалисти

Трета възрастова група

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Четвърта възрастова група – индивидуални изпълнители

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Четвърта възрастова група – индивидуални изпълнители

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Четвърта възрастова група – автентичен танцов фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Професионалисти

Втора възрастова група – обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен - Непрофесионалисти

Четвърта възрастова група – групи за автентичен фолклор

Раздел музика – Народна песен - Професионалисти

Четвърта възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Раздел хореография – Народни танци – Непрофесионалисти

Четвърта възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен – Непрофесионалисти

Четвърта възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли - Непрофесионалисти

Четвърта възрастова група

Фолклорни ансамбли - Професионалисти

Четвърта възрастова група

Раздел хореография – Клубове за народни танци

ТРЕТИ ДЕН - 04.06.2017 г./неделя/

12.00 ч. до 13.00 ч. – Техническа конференция с журито

НЧ ”Яна Лъскова”

14.00 ч. до 17.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър

17.30 ч. до 22.00 ч. – Награждаване, галаконцерт на наградените

Амфитеатър

X. Заявка за участие:

Творческа заявка

1.Име на колектива / индивидуален изпълнител:

.................................................................................................................................

Професионален /Непрофесионален.....................................................................

Държава..................................................................................................................

Град/Село...............................................................................................................

2. Име на ръководителя:....................................................................................

Телефон за връзка:....................................

Е-mail.........................................................

3. Име на корепетитор, педагог.......................................................................

4. История на колектива (кога е създаден, творческа дейност, участия, успехи и т.н.) – не повече от 1 страница.

5. Име и фамилия на художествения ръководител, чието име се вписва в грамотата за участие:......................................................................................

6. Конкурсна програма

Раздел...................................................................................................................

Възрастова група:..................................................................................................

1. Наименование на изпълнението /песен,танц/ .................................................................................................................................

Музика....................................................................................................................

Текст ......................................................................................................................

Хореография..........................................................................................................

Продължителност..........................................

Брой участници..............................................

2. Наименование на изпълнението /песен,танц/ .................................................................................................................................

Музика....................................................................................................................

Текст ......................................................................................................................

Хореография..........................................................................................................

Продължителност..........................................

Брой участници..............................................

6.Списъкна участниците с дата на раждане.

7. Необходима техника /брой микрофони/......................................................

Молим заявката да се изпраща в Word формат/ .Да не е сканирана или в pdf формат.

Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 25.05.2017 г. на адрес:

гр. Несебър – ПК 8231

ул. „Месамбрия” №20

Народно читалище „Яна Лъскова - 1905”

тел./факс 0554 43159

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">chitaliste_ns@abv.bg

Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия.


ИЗТЕГЛИ "Условията за участие в "Несебъски накит" 2017г.

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА 1905” - НЕСЕБЪР

IІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ” 2016

3 -5 юни 2016 г.

І. Общи положения.

Цели на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2016г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

ІІ. Организатори.

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2016г. са Община Несебър и Народно Читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие имат:

- български и чуждестранни фолклорни певчески групи за автентичен фолклор, народни хорове за обработен фолклор и солисти, които изпълняват народни песни.

- български и чуждестранни фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен или обработен танцов фолклор

- клубове за народни танци

- български и чуждестранни фолклорни ансамбли

- български и чуждестранни фолклорни инструменталисти

Участниците са разделени в две категории:

Професионалисти:

- учащи или преминали професионално обучение в училища по изкуствата, специализирани паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии.

Непрофесионалисти:

- читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и участници с различни от музикалната професия занимания.

Възрастови групи:

І възрастова група – от 11 г. до 14 г.

ІІ възрастова група – от 15 г. до 18 г.

ІІІ възрастова група – от 19 г. до 25 г.

ІV възрастова група – над 25 г.

Възрастта се определя към 03.06.2016 година.

IV. Правила за участие.

Участниците в Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит ” 2016г. представят програма, при следния регламент :

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.

- едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песниили авторски песни на фолклорна основа,. с времетраене до 8 минути.

- едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна.

Групи за автентичен фолклор представят две песни с времетраене до 8

минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна

Народни хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 8 минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Обработен танцов фолклор:

Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек..

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Автентичен танцов фолклор:

Групи представящи обреди и обичаи.

- времетраене на изпълнението до 12 минути – надвишаване на определеното време води до дисквалификация

Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 10 минути.

Обработен танцов фолклор:

Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

Клубове за народни танци представят програма до 6 минути, която да включва 2 хора от една или повече фолклорни области.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Участниците в раздел народни инструменти: кавал, джура гайда, гъдулка, тамбура, представят две изпълнения по избор до 6 мин.

НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Участниците в раздел народни инструменти: кавал, джура гайда, гъдулка, тамбура, представят две изпълнения по избор до 6 мин.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ представят две пиеси до 15 мин.
Препоръчително е едната да е безмензурна – отнася се за
II, III и IV възр. група

V. Журиране и награди.

Фестивалът има конкурсен характер.

Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

Раздел музика:

Проф. акад. Милчо Василев - ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, композитор, диригент.

Данислав Кехайов - народен певец, художествен ръководител на ансамбъл Пирин – Благоевград и директор на Обединена школа по изкуствата – Несебър.

Сашка Ченкова – вокален педагог НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел. Главен учител и хон. асистент в ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен.

Раздел хореография:

Проф. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, балетмайстор във Фолклорен ансамбъл ,,Тракия”.

Доц. Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.

Всички участници във фестивала получаватплакет и грамота за участие.

На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, певчески групи, народни хорове, танцови състави, инструменталисти и клубове за народни танци във всяка възрастова група в разделите професионалисти и непрофесионалисти се присъждат диплом и статуетка.

Решението на журито е окончателно.

Наградите са осигурени от Община Несебър.

VI. Финансови условия.

Всички участници във фестивала заплащат такса участие.

- за певчески групи, народни хорове, танцови състави, клубове за хора, фолклорни ансамбли /професионалисти и непрофесионалисти / – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник.

- за индивидуални фолклорни изпълнители и инструменталисти – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)

- индивидуален фолклорен изпълнител и инструменталист, който участва в певческа група, народен хор или ансамбъл, заплаща само таксата от 20.00 лв.(с ДДС)

Такса участие се заплаща :

- по банков път

IABAN BG 65STSA93000003704999

BIG STSABGSF

- на място при регистрация на участниците

VІІ. Допълнителни разпоредби.

Редът за участие се определя от организаторите. Фестивалната програма с реда на участие ще бъде качена на 27.05.2016 г. на интернет страницата на НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър www.yanalaskova.bg

Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.

Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

VІІІ.Контакти.

Община Несебър

НЧЯна Лъскова 1905

тел./факс 0554 43159

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">chitaliste_ns@abv.bg

www.yanalaskova.bg

GSM:0894 300 931 Тодор Атанасов

ІX. ПРОГРАМА.

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН - 03.06.2016 г./петък/

08.00 ч. до 13.00 ч. – Регистрация на участниците - НЧ ”Яна Лъскова 1905”

13.00 ч. до 14.00 ч. – Техническа конференция с ръководителите на

колективите и обявяване реда на участие - НЧ ”Яна Лъскова 1905”

14.00 ч. до 17.00 ч. – Техническа репетиция - Амфитеатър

17.00 ч. до 17.30 ч. – Дефиле на участниците - НЧ”Яна Лъскова 1905”

17.30 ч. до 22.00 ч. – Откриване на фестивала и начало на конкурсната

програма – Амфитеатър

ВТОРИ ДЕН - 04.06.2016 г./събота/

14.00 ч. до 17.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър

17.30 ч. до 22.00 ч. – Конкурсна програма – Амфитеатър

ТРЕТИ ДЕН - 05.06.2016 г./неделя/

12.00 ч. до 13.00 ч. – Техническа конференция с журито

НЧ ”Яна Лъскова”

14.00 ч. до 17.30 ч. – Техническа репетиция – Амфитеатър

17.30 ч. до 22.00 ч. – Награждаване, гала-концерт на наградените

Амфитеатър

X. Заявка за участие:

Творческа заявка

1.Име на колектива / индивидуален изпълнител, инструменталист/.............................

......................................................................................................................................................

Професионален/Непрофесионален..........................................................................................

Държава.......................................................................................................................................

Град/Село.....................................................................................................................................

2. Име на ръководителя...........................................................................................................

Телефон за връзка....................................

Е-mail.........................................................

3. Име на корепетитор, педагог:...........................................................................................

4. История на колектива (кога е създаден ,творческа дейност, участия, успехи и т.н.)

не повече от 1 страница.

Име и фамилия на художествения ръководител, чието име се вписва в грамотата за участие....................................................................................................................................

5. Конкурсна програма

Раздел :........................................................................................................................................

Възрастова група:........................................................................................................................

1.Наименование на изпълнението /песен, хоро, обред или обичай/ ..:....................................................................................................................................................

Музика..........................................................................................................................................

Текст ............................................................................................................................................

Хореография................................................................................................................................

Продължителност..........................................

Брой участници..............................................

6.Списъкна участниците с дата на раждане.

7. Необходима техника /брой микрофони/...........................................................................

Молим заявката да се изпраща в Word формат/ .Да не е сканирана или в pdf формат.

Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 25.05.2016 г. на адрес:

гр. Несебър – ПК 8231; ул. „Месамбрия” №20;

Народно читалище „Яна Лъскова - 1905”

тел./факс 0554 43159

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">chitaliste_ns@abv.bg

Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия.

  
 

balgarka1makedonka1mecemvria1blian1surpriz1mena1teatar1decata1poprockfest01folklor1